Теги

 • 27 листопада 2014, 11:27 | Канонічне право | 

  о. д-р. Андрій Танасійчук. Здійснення виконавчої влади управління в патріяршій Церкві згідно із каноном 82 § 1, 1 ККСЦ

  У патріярших і верховноархиєпископських Церквах виконавча влада управління зосереджена в особі їхнього Предстоятеля[9]. Для кращого вивчення патріяршого і верховноархиєпископського уряду потрібно зосередитись на конкретній нормі права, а саме на каноні 82 § 1, 1 Східного Кодексу, дослідження якого більш детально поглибить розуміння питань, пов'язаних із адміністраційною владою у Церквах свого права із цим статусом.

 • 10 червня 2013, 17:09 | Екуменічні документи | 

  Кардинал Курт Кох. Перспективи екуменічного діалогу між Католицькою і Православними Церквами

  На шляху до подолання цього еклезіологічного дуалізму като­лицькі Східні Церкви можуть дуже допомогти. Бо, з одного боку, вони своїм богослов’ям і літургією, дисципліною і правом зорієн­товані на Схід, а з іншого - живуть у сопричасті з єпископом Риму.

 • 21 серпня 2012, 11:56 | Сучасне богослов’я | 

  Архимандрит Роберт Тафт. Східне Католицьке богослов'я - чи існує воно? Роздуми того, хто його практикує

  Схід буквально затоплено людьми, котрі припускають, ніби їм на­дано мандат ідентифікувати й визначати, ким і чим є інші, переписувати їхню історію, вказувати, до якої церковної спільноти їм слід належати, і з погордою заперечувати будь-яку «східну автентичність» їхнього христи­янства, якщо останнє наважується заперечити проти нав’язування собі заздалегідь розробленої такими особами схеми інтерпетації. На жаль, такі поняття, як свобода бути тим, ким хто хоче, - виключно «західні», які такі чесноти, як справедливість, об’єктивність, свобода сумління і право людей не лише бути тим, ким вони хочуть, але й самим визначати свою ідентичність, без втручання до цього самовпевнених сторонніх, котрі бун­дючно вештаються довкола їхньої душі. Східні католики мали аж надто багато таких «інших», котрі вказували їм, хто вони такі і ким їм слід бути.

 • 26 липня 2012, 12:40 | Актуальна тема | 

  Мішель Ставру. Проблема уніятизму: православний погляд*

  Єдино правдиве спілкування - це сопричастя в благодаті Святого Духа. У Новому Завіті є лише одне слово для тих двох реальностей, і це слово - κοινονία. Таким є наше покликання в пошуках єдности во Христі.

 • 10 травня 2012, 15:54 | Вчення про Церкву | 

  о. д-р. Гектор Валл Віларделл. Богословська і екклезіологічна роль Східних Католицьких Церков в екуменічному діалозі між Сходом і Заходом *

  Екуменізм - це повнота, яка охоплює цілий обсяг християнської спад­щини - минуле, сучасне і майбуття. Молімося за цю повноту. Ми, като­лики латинського обряду, завжди повинні вчитись у Східних Церков. І всі ми разом, Схід і Захід, повинні молитися за повноту Христової Церкви й працювати задля цього.

 • 28 лютого 2012, 13:07 | Українська богословська традиція | 

  о. д-р. Мирослав Татарин. Що таке східне католицьке богослов’я? Від класицизму до визволення

  Східне католицьке богослов’я повинно коренитися як у релігійному, так і в культурному досвіді спільноти, а це вимагає від нас відкинути кон­цепцію богослов’я «на всі часи». Богослов’я є радше продуктом нашого діялогу з сучасністю і сприйняття християнського Євангелія крізь призму нашої історичности. Щоб існувати, східне католицьке богослов’я мусить бути інкультурованим і повинно відображати досвід даної спільноти у Воскреслому Господі.

 • 21 лютого 2012, 15:46 | Українська богословська традиція | 

  о. д-р. Андрій Чировський. Православні в сопричасті з Римом: антиномічний характер східного католицького богослов’я

  Східне християнське богослов’я пишається тим, що застосовує анти­номію: Бог - єдиний, але у Трьох Особах; Христос має водночас божест­венну і людську природу; спасіння полягає в повному єднанні з Богом, але при збереженні індивідуальної особовості. Спільним підґрунтям є ідея єдності без змішування, промовисто викладена в христологічному визна­ченні Халкедонського Собору 451 року. Мабуть, східним католикам, роб­лячи свої перші кроки по шляху відновлення власного богословствування, слід збагнути саме це глибоке «опоясання» всієї патристичної думки, виражене розмовними словами: так, але... Вислухавши рясну й динамічну зливу ідей та загерметизованих іноді висновків, східні католики повинні відповісти римо-католикам спокійним: так, але... І своїм некатолицьким східним братам і сестрам східнокатолицькі богослови, вислухавши вагомі й глибокі аргументи, що постають із біблійного, патристичного й літур­гійного насліддя Сходу, повинні спокійно відказати: так, але...

 • 20 квітня 2011, 13:59 | Актуальна тема | 

  Д-р. Роман Андрійовський. Символ, котрий промовляє, або що можуть означати «листи сопричастя» Предстоятеля УГКЦ?

  Порівнявши офіційний прес-реліз з історичними свідченнями та існуючою католицькою канонічною практикою, стає зрозумілим, що Блаженніший Святослав не обмежується буквою канону, а фактом надсилання «листів сопричастя» до всіх Предстоятелів східних католицьких Патріарших і Верховно-Архиєпископських Церков наповнює її новим духом, повертаючись до практики І тисячоліття та впроваджуючи в життя еклезіологію, накреслену Отцями ІІ Ватиканського Собору.

 • 1 листопада 2010, 10:12 | Конфесійні документи | 

  Послання до божого люду Синоду Єпископів Католицької Церкви

  Ми – Патріархи та єпископи Католицьких Церков на Близькому Сході – прибули до Рима зі всією нашою духовною, літургійною, культурною та канонічною спадщиною, несучи в наших серцях проблеми та очікування наших людей.