Теги

 • 25 вересня 2013, 17:12 | Релігійна філософія | 

  Віктор Жуковський. Проблематика відносин між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського

  Філософія Філона Олександрійського є майже недослідженою в Україні. Одна з причин - від­сутність українських перекладів філософа. Тому головною перспективою подальших досліджень по­винно бути “відкриття” філософської спадщини Філона для широкого загалу українських філософів.

 • 9 листопада 2012, 12:43 | Патристика | 

  Віктор Жуковський. Ідентичність східного богослов'я. Проблема Божої трансцендентності та іманентності у богомисленні Кирила Олександрійського і Йоана Златоуста

  Бог, єдиний у сутності, повністю непізнаваний, а з іншого, Бог не є непізнаваний для людей. Як зазначає С. Пападопулос, божественна сила, Божі сходження, чи енергії є конституюючим чинником пізнання Бога та участі в Ньому. Відповідно, різноманітні поняття чи імена, які використовують у богослов’ї у стосунку до Бога, мають відношення не до Його сутності, а до енергій, до Божої ікономії. Множинність божественних імен - це наслідок багатоманітності божественних енергій, які, наповнюючи всі виміри іманентного буття, є повноцінними джерелами богопізнання.

 • 22 грудня 2011, 22:06 | Полеміка і критика | 

  Катерина Новікова. Між духом і матерією теології

  Запекла полеміка Віктора Жуковського і Юрія Чорноморця дає уявлення про чітку позицію кожного автора стосовно теологічних підходів, водночас вказуючи на ширшу перспективу бачення сучасної української теології, зокрема Греко-Католицької Церкви. Дискусія обертається довкола протиставлень містик-інтелектуал, теоретик-практик, спекуляція-досвід як способів властивого осмислення Божого Об’явлення. Проте ця суперечка є знаком живості та активного розвитку теології в Україні, що є позитивною рисою.

 • 3 грудня 2011, 13:45 | Моніторинг | 

  Критерії оцінки розвитку богослов’я і небезпеки квазібогословлення

  Становлення і розвиток богослов’я – це багатовимірний та комплексний процес, на який не можна дивитись, а тим паче оцінювати його через один фокус, який у той чи той кризовий період починає домінувати і загороджує інші, значно глибші, а відтак значиміші пласти.

 • 28 грудня 2010, 15:19 | Сучасне богослов’я | 

  Віктор Жуковський. Християнин і світ довкілля та екології

  Яким має бути християнське слово і діло у цій, без сумніву, критичній ситуації? Якщо сучасне покоління не зміниться і не почне, практично, на кожному кроці, дбати про чистоту повітря, води, ґрунтів, реально боротися за виживання, то наступне покоління не матиме жодного шансу жити повноцінним життям а їхні нащадки вижити взагалі?

 • 24 грудня 2010, 13:31 | Актуальна тема | 

  «Термопіли» нашого богослов'я

  Інтерв'ю з викладачем кафедри богослов'я Українського Католицького Університету, головним редактором часопису «Християнин і світ» Віктором Жуковським

 • 11 грудня 2010, 19:01 | Сакральне мистецтво | 

  Віктор ЖУКОВСЬКИЙ. Християнин і світ творчості

  Якість плодів творчості художника, артиста, письменника чи музиканта залежить від того, з якого з цих джерел вони черпають натхнення, чим напоюють свій, спраглий творчого вияву, дух. Культурний розвій нації чи окремої людини визначають процеси, які відбуваються у сфері духу. Умберто Еко називав це «духовним станом».

 • 21 жовтня 2010, 13:43 | Українська богословська традиція | 

  Віктор Жуковський. Святий Григорія Палама і його легітимізація в УГКЦ

  Стаття докторанта теології та кандидата філософських наук Віктора Жуковського написана в руслі апологетичного ставлення до паламізму, яке сьогодні розповсюджене в католицизмі.