Теги

 • 22 січня 2011, 23:29 | Полеміка і критика | 

  Юрий Черноморец. Паламизм: необходимость критического переосмысления

  Для понимания ошибочности паламизма важно понять ошибочность каждого шага рассуждений паламитов. К верным и очевидным посылкам они примешивают посылки ложные и абсурдные. В ходе рассуждений разрабатываются одни возможные объяснения, но не обращается внимание на другие, часто более правильные с точки зрения Евангелия, Предания и разума объяснения. Результаты рассуждений паламитов сотканы из противоречий, и только немногие признают проблематичность построенной системы.

 • 22 січня 2011, 23:23 | Полеміка і критика | 

  Юрий Вестель. Тезисы в защиту паламизма

  Действительная трудность паламизма состоит в том, что последовательное развитие мысли о качественной, содержательной равнозначности сущности и энергий приводит к упразднению трансцендентности Бога: если возможно приобщение к энергиям, а они равносильны сущности по содержанию, теряет смысл исходное «раздвоение» Бога на сущность и энергии, т.к. сущность становится полностью приобщимой в энергиях.

 • 21 жовтня 2010, 14:29 | Колонка редактора | 

  Юрій ЧОРНОМОРЕЦЬ. Дискусії про паламізм сьогодні

  Сьогодні можлива і необхідна нова дискусія про паламізм як в науковому світі взагалі, так і в українському богослові зокрема. Богословський Портал може і повинен стати місцем як для презентації сьогоднішньої української рецепції паламізму, так і для подальших дискусій.

 • 21 жовтня 2010, 13:43 | Українська богословська традиція | 

  Віктор Жуковський. Святий Григорія Палама і його легітимізація в УГКЦ

  Стаття докторанта теології та кандидата філософських наук Віктора Жуковського написана в руслі апологетичного ставлення до паламізму, яке сьогодні розповсюджене в католицизмі.

 • 20 жовтня 2010, 11:13 | Книги | 

  Віталій ЛЕСІВ. Пропедевтика до аскетичного вчення святителя Григорія Палами

  Віталій Лесів в своїй книжці досліджує значення тілесності в аскезі на основі вчення Григорія Палами. Сьогодні серед дослідників паламізму розгорілися дискусії щодо «реалістичного обожнення» у вченні св. Григорія Палами не лише в аспекті участі тілесності в обожненні, але і ролі євхаристії, яка завдяки своїй реалістичності не дозволяє історичному християнству перетворюватися на спіритуалістичне вчення.

 • 12 вересня 2010, 00:45 | Історія богослов’я | 

  Паламізм як особлива форма візантійського неоплатонізму

  Історично останньою формою візантійського неоплатонізму став паламізм – філософська теологія Григорія Палами та його учнів, що була сформована як цілісне вчення в 1330-ті роки та переживала складну еволюцію аж до власного занепаду в середині XV століття.