Теги

 • 27 грудня 2012, 14:12 | Сучасне богослов’я | 

  Д-р. Юрій Чорноморець. Новітні тенденції у православній теології

  Сучасна православна теологія має кілька варіантів обґрунтування теології в якості науки. Ці нові спроби самолегітимізації теології пов’язані із модернізмом (неопатристика) і навіть постмодернізмом (православна радикальна ортодоксія). Православна теологія активно використовує особливості сучасної філософії, особливо – феноменології. Відмова від класичного типу раціональності як єдино істинного, розвиток феноменології, герменевтики, екзистенціалізму, комунікативної прагматики відкриває нові горизонти для теології, яка все менше пристосовується до наукового ідеалу, а все більше претендує на власну легітимність у статусі феноменологічного вираження життєвого світу релігії.

 • 18 грудня 2012, 13:40 | Актуальна тема | 

  Д-р. Юрій Чорноморець. Позитивні тенденції у розвитку українського православ'я сьогодні: нова якість освіти та наукових розвідок конфесійних вчених

  Діалогічна форма існування теології в університеті робить можливою зустріч теологів різних конфесій, напрямків, шкіл. Наявність конфесійних відділень теологічного факультету – православного, католицького, протестантського – відкрило б унікальні можливості для діалогу в межах українського християнського богослов'я. Спільний фронт християнських богословів у їх боротьбі за людське в людині за часів постмодерну – це таке саме природне завдання як поєднання різних ідеалістичних та реалістичних філософів античності проти софістики.

 • 14 вересня 2012, 18:42 | Українська богословська традиція | 

  Юрій Чорноморець. Будущее православной теологии

  Состояние православной теологии. Переход от неопатристики и литургического богословия к Радикальной Ортодоксии. Феноменологическое богословие Дж. П. Маннусакиса. Феноменология и герменевтика, онтология и социальная теория Девида Харта.

 • 26 липня 2012, 14:07 | Моніторинг | 

  Теология как наука – 2

 • 31 січня 2012, 11:45 | Актуальна тема | 

  Александр Олейниченко. Теология и наука

  Науки имеют дело с действительностью доступной сознанию, предлагают теории и экспериментальное подтверждение их. Философия претендует на мета-дискурс, как общее осмысление принципов науки, которое опять же не выходит за границы разума. Гуманитарные и естественные науки, как и философия опираются на одни и те же принципы мышления (по крайней мере стремятся к этому). Теология же вводя дополнительный принцип познания, должна по крайней мере, хотя бы прояснить этот базовый принцип постижения прежде, чем претендовать на такой же статус мета-дискурса, как и философия.

 • 31 січня 2012, 11:40 | Сучасне богослов’я | 

  Юрий Черноморец. Теология как наука

  Сегодня богословы иногда выступают как идеологи и тем дискредитируют и христианство, и религию, и Церковь, и теологию. Если же они будут судить обо всем как собственно теологи, уподобившись Мерабу Мамардашвили и Сергею Аверинцеву, а не Жданову и Суслову, то они и будут услышаны хотя бы частью общества, а не высмеяны всеми. Утверждение теологии как науки должно сопровождаться воспитанием интеллектуальных лидеров, которым действительно есть что предложить обществу, стремящемуся выжить после постмодернизма.

 • 22 грудня 2011, 22:06 | Полеміка і критика | 

  Катерина Новікова. Між духом і матерією теології

  Запекла полеміка Віктора Жуковського і Юрія Чорноморця дає уявлення про чітку позицію кожного автора стосовно теологічних підходів, водночас вказуючи на ширшу перспективу бачення сучасної української теології, зокрема Греко-Католицької Церкви. Дискусія обертається довкола протиставлень містик-інтелектуал, теоретик-практик, спекуляція-досвід як способів властивого осмислення Божого Об’явлення. Проте ця суперечка є знаком живості та активного розвитку теології в Україні, що є позитивною рисою.

 • 28 листопада 2011, 17:38 | Українська богословська традиція | 

  Презентація книги отця Юрія Аввакумова «Витоки унійного богослов'я. Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в XI--XIII ст.»

  23 червня 2011 р. о 12:00 в Інституті релігійних наук св.Томи Аквінського в Києві відбулася презентація нової книги отця Юрія Аввакумова «Витоки унійного богослов'я. Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в XI--XIII ст.» (авторизований переклад з німецької Олега Конкевича, за редакцією Уляни Головач. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2011)

 • 22 листопада 2011, 11:25 | Книги | 

  Юрій Чорноморець. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія

  Дослідження підтверджує тезу про філософізацію теології у візантійський період. Ідеалом та методологічним підґрунтям для візантійських мислителів була ідея «філософської теології» Прокла. Антиметафізична теологія Ареопагітик залежала від філософії Дамаскія, останнього схоларха Афінської школи неоплатонізму. Філософія Максима Сповідника переінтерпретовувала прокліанство. Візантійський есенціалізм ідейно і текс туально залежав від александрійського неоплатонізму.

 • 8 листопада 2011, 17:13 | Сучасне богослов’я | 

  Критика неопатристики отця Георгія Флоровського у радикальній теології Панделіса Калаідзідіса: пропущений шанс зрозуміти попередників

  Професор Панделіс Калаідзідіс правильно характеризує сучасне православне богослов'я як неопатристику. Ідея неопатристичного синтезу, автором якої був о. Г. Флоровський, визначила характер та долю православного богослов'я починаючи з 1930-х років (за П. Калаідзідісом).

 • 3 жовтня 2011, 13:50 | Особи

  Чорноморець Юрій Павлович

  У філософії розвиває ідеї феноменології, кантіанства, онтології Ніколая Гартмана, комунікативної прагматики Юргена Хабермаса. У православній теології працює в двох парадигмах. У межах неопатристики розвиває ідеї о. Георгія Флоровського та о. Думитру Станілоае. У межах православної радикальної ортодоксії («постнеопатристики», «літургійного евангелізму») розвиває ідеї Девіда Бентлі Харта, о. Джона Манусакіса, митрополита Антонія Сурожського. Автор ряду історико-теологічних досліджень.

 • 14 вересня 2011, 10:30 | Актуальна тема | 

  Володимир Волковський. До роковин Богословського порталу

  Становище богослов’я в Україні в нашу епоху неоднозначне. Існують Церкви, академічні інституції, інтернет-простори, проте стан розуміння, що таке богослов’я, та його представлення у науковому та публічному просторі досить химерне.

 • 14 вересня 2011, 09:41 | Рецензії | 

  Доктор Георгій Панков. Інтелектуальні досягнення візантійського неоплатонізму нерозривно пов’язані з християнською традицією

  Юрієм Чорноморцем опрацьований широкий корпус джерел і дослідницької літератури, значна кількість яких є іноземного походження. Деякі з них уперше використовуються у вітчизняному релігієзнавстві.

 • 14 вересня 2011, 09:38 | Рецензії | 

  Доктор Олег Хома. Ця монографія може слугувати зразком для інших вітчизняних наукових праць

  Окрім надзвичайно цінного бібліографічного блоку, дослідження Юрія Чорноморця ще й руйнує цілу низку застарілих, але міцно усталених у нас стереотипів, найпершим з яких є ідентифікація справжнього автора «Ареопагітик». Втім, гадаю, що найважливішим результатом такої фундаментального праці має стати переосмислення статусу оригінального тексту у вітчизняному історико-філософському дослідженні.

 • 29 червня 2011, 15:26 | Актуальна тема | 

  Катерина Новікова. Фермент діалогу

  В Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві 23 червня відбулась презентація нової книги отця Юрія Аввакумова «Витоки унійного богослов'я. Проблема церковної єдності в обрядових дискусіях між Римом і Константинополем в XI-XIII ст.» (авторизований переклад з німецької Олега Конкевича, за редакцією Уляни Головач. - Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2011). З цієї нагоди відбувся круглий стіл.

 • 31 травня 2011, 10:35 | Історія богослов’я | 

  Юрій Чорноморець. Візантійський неоплатонізм: дві лекції в Києво-Могилянській Академії.

  30 травня 2011 року Юрій Чорноморець прочитав дві гостьові лекції в НАУКМА.

 • 26 травня 2011, 12:56 | Сучасне богослов’я | 

  Диспут атеиста с верующим «Есть ли Бог? Дулуман vs Черноморец»

  Мир начала XXI века полон противоречий. Представить, что будет лет через 50, крайне сложно. Согласно одним экспертам, мир становится все более светским и секулярным, другие бьют тревогу из-за массового бегства от разума, отказа от рациональности в пользу религиозности и суеверности. Умер ли Бог в XXI веке? Или вера в сверхъестественное – неотъемлемое свойство человеческого мозга? Что ждет Европу – превалирующее атеистическое мировоззрение или ожесточенные межрелигиозные войны?

 • 25 травня 2011, 14:06 | Анонси | 

  Лекція Юрія Чорноморця «Візантійський неоплатонізм»

 • 23 травня 2011, 12:44 | Актуальна тема | 

  Філософська теологія (аудіолекція)

  В звязку із серією диступів теїстів та атеїстів, які відбуваються в Києві, стають гостро актуальними класичні теми філософської теології (див. відповідну главу в підручнику "Філософія" під ред. Є.М. Причипія): поняття Бога, докази існування Бога. Саме такою є проблематика лекції Ю.П. Чорноморця.

 • 23 травня 2011, 12:37 | Патристика | 

  Юрій Чорноморець. Вчення про досконалу людину в антропології грецької патристики

  В своєму стані активної спрямованості до Бога людина живе життям, яке має свій принцип не в собі, не в душі, не в тілі, не в особистості, але в Богові. Але з кожною особистою дією розуму та волі в рамках природнього розвитку, який спрямований до Бога, те, що потенційно дано в людських природніх здібностях актуалізується в енергіях (19, 266). Особистість наповнюється змістом сутності і стає все більш розвиненою. А більший розвиток особистості через енергійну діяльність уможливлює більш інтенсивне сприйняття енергій Абсолюту.