Теги

 • 17 червня 2013, 11:22 | Інтерв’ю | 

  «Нам потрібно розвивати богослов’я зустрічі з Іншим, яке включає іншого», – Роман Завійський

  Не слід перейматися тим, що інші будуть мати спокусу поставити нам такий діагноз в залежності від того, якою легенею ми менше або більше дихаємо. Нам потрібно розвивати богослов’я зустрічі з Іншим, яке включає іншого, бо ми носії спадщини неподіленого християнства Володимирового хрещення.

 • 12 січня 2013, 10:56 | Інтерв’ю

  «Якщо не використовуватимемо джерел, то будемо, як ті півні, які виспівують чужу мелодію», – о. д-р Рафаїл Турконяк

  Якщо Церква декларує те, що вона хоче зробити, нехай дасть і посередників, які допоможуть те виконати, бо інакше не буде ким ці декларації реалізувати.

 • 8 листопада 2012, 17:40 | Українська богословська традиція | 

  Руслан Делятинський. Розвиток богословської освіти УГКЦ як засіб реєвангелізації («нової євангелізації») українського суспільства

  Процес становлення системи богословської освіти Української Греко-Католицької Церкви в незалежній Україні став одним із важливих елементів її організаційної структури та одним із каталізаторів її суспільної місії. Якщо у перший період відродження УГКЦ, у 1989-1996 рр., наголошувалося на потребі богословського вишколу і підготовки виключно нового покоління священнослужителів, то згодом, у 1995-2000 рр., акценти вже зміщуються на утвердження християнських ідеалів у суспільстві за допомогою навчально-виховних закладів, іншими словами, мова йде також про богословську освіту для мирян.

 • 14 серпня 2012, 10:00 | Книги | 

  о.д-р. Іван Музичка. Початки української богословської науки в ХХ столітті і Блаженіший Патріярх Йосиф

  Хай послужить ця коротка і неповна історія тих зусиль, щоб ми розвивали і піддержували нашу богословську науку, щоб ми вшанували її творців, а для молодого покоління хай вони стануть зразком для наслідування, щоб на полі богословських наук працювати і дати для нашої Церкви і народу нову і постійну духовну силу, зокрема в наших часах наступу матеріялізму, що великими силами вдаряє в основи Божого Царства на землі і руйнує нашу духовість в Україні.

 • 28 лютого 2012, 13:07 | Українська богословська традиція | 

  о. д-р. Мирослав Татарин. Що таке східне католицьке богослов’я? Від класицизму до визволення

  Східне католицьке богослов’я повинно коренитися як у релігійному, так і в культурному досвіді спільноти, а це вимагає від нас відкинути кон­цепцію богослов’я «на всі часи». Богослов’я є радше продуктом нашого діялогу з сучасністю і сприйняття християнського Євангелія крізь призму нашої історичности. Щоб існувати, східне католицьке богослов’я мусить бути інкультурованим і повинно відображати досвід даної спільноти у Воскреслому Господі.

 • 21 лютого 2012, 15:46 | Українська богословська традиція | 

  о. д-р. Андрій Чировський. Православні в сопричасті з Римом: антиномічний характер східного католицького богослов’я

  Східне християнське богослов’я пишається тим, що застосовує анти­номію: Бог - єдиний, але у Трьох Особах; Христос має водночас божест­венну і людську природу; спасіння полягає в повному єднанні з Богом, але при збереженні індивідуальної особовості. Спільним підґрунтям є ідея єдності без змішування, промовисто викладена в христологічному визна­ченні Халкедонського Собору 451 року. Мабуть, східним католикам, роб­лячи свої перші кроки по шляху відновлення власного богословствування, слід збагнути саме це глибоке «опоясання» всієї патристичної думки, виражене розмовними словами: так, але... Вислухавши рясну й динамічну зливу ідей та загерметизованих іноді висновків, східні католики повинні відповісти римо-католикам спокійним: так, але... І своїм некатолицьким східним братам і сестрам східнокатолицькі богослови, вислухавши вагомі й глибокі аргументи, що постають із біблійного, патристичного й літур­гійного насліддя Сходу, повинні спокійно відказати: так, але...

 • 3 лютого 2012, 14:35 | Моніторинг | 

  "Нам потрібно розвивати богослов’я зустрічі з Іншим, яке включає іншого", – Роман Завійський

  Викладач кафедри богослов’я Українського католицького університету Роман Завійський став першим громадянином України, який захистив докторат з богослов’я в Оксфордському університеті. Роман Завійський досліджував богословський доробок отця Сергія Булгакова, а також проблематику неопатристичного синтезу отця Георгія Флоровського і Володимира Лоcького

 • 22 грудня 2011, 22:06 | Полеміка і критика | 

  Катерина Новікова. Між духом і матерією теології

  Запекла полеміка Віктора Жуковського і Юрія Чорноморця дає уявлення про чітку позицію кожного автора стосовно теологічних підходів, водночас вказуючи на ширшу перспективу бачення сучасної української теології, зокрема Греко-Католицької Церкви. Дискусія обертається довкола протиставлень містик-інтелектуал, теоретик-практик, спекуляція-досвід як способів властивого осмислення Божого Об’явлення. Проте ця суперечка є знаком живості та активного розвитку теології в Україні, що є позитивною рисою.