Книги

 • 30 серпня 2013, 14:20 | Книги | 

  Унійний з'їзд у Львові (Упор. о. В. Кучабський. )

  22-25 грудня 1936 року Українське Богословське Наукове Товариство, при співучасті широкого кола науковців та духовенства (близько 200 учасників), організувало з’їзд українських богословів. Причиною до такої зустрічі було те, що саме в цей час була 300 – літня річниця від дня смерті митрополита Йосифа Вельямина Рутського. Проте, чи не найосновнішою причиною скликання Унійного З’їзду було те, що богослови української церкви бажали осмислити історично – богословські підстави буття церкви. Сміливо можемо сказати, що З’їзд українських богословів в 1936 році був важливим кроком в усвідомленні своєї церковної ідентичності.

 • 17 червня 2013, 14:39 | Книги | 

  о. Еміліан Ковч. Чому наші від нас утікають?

  Нижче публікуємо працю о. Омеляна Ковча "Чому наші від нас утікають?". Книга була написана у 1932 році та вийшла друком "з одобрення духовної власти". Ця невеличка за обсягом брошура є плодом свого часу. Блаженний о. Омелян Ковч розмірковує в ній про те, чому греко-католики покидали свою рідну Церкву та приєднувались до Латинської Церкви чи інших віросповідань.

 • 2 квітня 2013, 12:58 | Книги | 

  о. д-р. Ісидор Нагаєвський. Кирило-Методіївське Християнство на Руси-Україні

  Тому з правдивою приємністю випускаємо в світ твір о. д-ра Ісидора Нагаєвського про «КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО НА РУСІ-УКРАЇНІ», що є тією праісторією християнської України, яка довела до стану часів Ігоря та до хрищення княгині Ольги. В світлі одного і другого та на підставі цікавих зіставлень, хоча і не остаточ­них, о. Іс. Нагаєвського діло св. Володимира було не революційним, а еволюційним. Воно закінчило процес, що його започаткували св. Бра­ти, та блискуче завершило акт княгині Ольги.

 • 14 серпня 2012, 10:00 | Книги | 

  о.д-р. Іван Музичка. Початки української богословської науки в ХХ столітті і Блаженіший Патріярх Йосиф

  Хай послужить ця коротка і неповна історія тих зусиль, щоб ми розвивали і піддержували нашу богословську науку, щоб ми вшанували її творців, а для молодого покоління хай вони стануть зразком для наслідування, щоб на полі богословських наук працювати і дати для нашої Церкви і народу нову і постійну духовну силу, зокрема в наших часах наступу матеріялізму, що великими силами вдаряє в основи Божого Царства на землі і руйнує нашу духовість в Україні.

 • 7 лютого 2012, 18:13 | Книги

  Йосиф Сліпий "Вчення про Cвяту Трійцю Візантійського Патріарха Фотія"

  Український переклад з німецької мови наукового дослідження Патріарха Йосифа Сліпого, датованого 1921 роком. В перекладі збережено богословський та методологічний стиль Сліпого.

 • 22 листопада 2011, 11:25 | Книги | 

  Юрій Чорноморець. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія

  Дослідження підтверджує тезу про філософізацію теології у візантійський період. Ідеалом та методологічним підґрунтям для візантійських мислителів була ідея «філософської теології» Прокла. Антиметафізична теологія Ареопагітик залежала від філософії Дамаскія, останнього схоларха Афінської школи неоплатонізму. Філософія Максима Сповідника переінтерпретовувала прокліанство. Візантійський есенціалізм ідейно і текс туально залежав від александрійського неоплатонізму.

 • 19 вересня 2011, 11:18 | Книги

  Компендіум соціальної доктрини Церкви

  Упродовж усієї своєї історії, а надто в останні сто років, Церква невтомно виголошувала, за висловом Папи Лева ХІІІ, «власне слово» щодо питаньсуспіль ного життя. Продовжуючи тлумачити і збагачувати велику спадщину католицької соціальної доктрини, папа Іван Павло ІІ, своєю чергою, видав три визначні енцикліки: Laborem еxercens, Sollicitudo rei socialis та Centesimus annus, котрі уособлюютьосновні етапи розвитку католицької думки в цій царині. Останнім часом багато єпископів з усього світу сприяли глибшому розумінню соціальної доктрини Церкви. Свій внесок зробила також і велика кількість науковців з усіх континентів.

 • 28 грудня 2010, 15:42 | Книги

  о. Адольф Транкверей. Духовне життя. Підручник аскетично-містичного богослов’я

  Що стосується третьої книжки – аскетично-містичного богослов’я, то це шедевр, це Сумма аскетично-містичного богослов’я – як за своїм обсягом (800 ст.), так і за змістом. Важко знайти якесь питання в царині духовності, якого би не було в цьому трактаті. Ця книжка може бути підручником, тому що людині, яка хоче серйозно займатись своєю духовністю, дає глибокі фундаментальні знання в цій царині.

 • 20 жовтня 2010, 12:18 | Книги | 

  Костянтин ПАШКОВ. Дар і віддяка в контексті християнської та постмодерністської філософії

  Книгою харківського філософа Костянтина Пашкова «Дар и благодарение в контексте христианской и постмодернистской философии» Богословський Портал починає випуск серії «Сучасна теологія».

 • 20 жовтня 2010, 11:13 | Книги | 

  Віталій ЛЕСІВ. Пропедевтика до аскетичного вчення святителя Григорія Палами

  Віталій Лесів в своїй книжці досліджує значення тілесності в аскезі на основі вчення Григорія Палами. Сьогодні серед дослідників паламізму розгорілися дискусії щодо «реалістичного обожнення» у вченні св. Григорія Палами не лише в аспекті участі тілесності в обожненні, але і ролі євхаристії, яка завдяки своїй реалістичності не дозволяє історичному християнству перетворюватися на спіритуалістичне вчення.