Періодика

 • 3 січня 2014, 13:48 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск ІV

  Цей номер з’явився внаслідок творчої співпраці православних, протестантів, католиків. В українських умовах різноманіття релігійного життя задає не кордони розділення, а створює безліч ситуацій діалогу. Звичайно, діалог не відбувається сам по собі, а вимагає певних зусиль. Але вже сьогодні очевидні позитивні тенденції у кожній із теологічних спільнот. Зокрема, можна побачити єдність у різноманітному поверненні до коренів традиційного християнства.

 • 3 січня 2014, 13:41 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск ІІІ

  Тема цього спеціального випуску шановного в Україні філософського журналу є вкрай актуальною. Нині вже подолано те відокремлення богослов’я від загального наукового контексту, яке було штучно створене в роки державного атеїзму. Церква суттєво розвинула свою структуру і намагається нести Євангельське свідчення у тому числі і у вищих навчальних закладах. Це створює передумови для творчої взаємодії між Церквою і державою в сфері вищої освіти. Однак ця нова ситуація поставила перед нами і нові виклики.

 • 3 січня 2014, 12:48 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск ІІ

  Цей спецвипуск «Філософської думки» знайомить читачів із доробком православних, протестантів, греко-католиків, які вже сьогодні мислять не лише творчо-теологічно, але й науково-критично. І всі ці науковці вже зустрічаються із філософами та релігієзнавцями в одному просторі гуманітарної комунікації.

 • 3 січня 2014, 12:18 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск І

  Українська історико-філософоська наука не може похвалитися великими досягненнями в галузі антикознавства і медієвістики. Однак низка людей працює в цих сферах і часами досить продуктивно. Головно проблемо тут, як і в інших галузях, є погана комунікація між дослідниками. Ми дуже мало знаємо по роботу один одного, інколи ж навіть не маємо уявлення по існування деяких непересічно талановитих науковців. Тому задля об’єднання зусиль українських істориків філософії, що працюють в царині античної і середньовічної філософії, у 2008 році при Українському філософському фонді було створено Товариство дослідників античної і середньовічної філософії (Аистотелівське товаиство). Воно має неформальну самоназву Аристотелівське товариство, тому що більшість його учасників об’єднує саме Аристотелівська традиція.

 • 11 березня 2011, 15:59 | Періодика | 

  Володимир Мороз. Церква та її завдання у світі: до питання про потенціал суспільного вчення УГКЦ