Тексти

 • 3 січня 2014, 13:48 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск ІV

  Цей номер з’явився внаслідок творчої співпраці православних, протестантів, католиків. В українських умовах різноманіття релігійного життя задає не кордони розділення, а створює безліч ситуацій діалогу. Звичайно, діалог не відбувається сам по собі, а вимагає певних зусиль. Але вже сьогодні очевидні позитивні тенденції у кожній із теологічних спільнот. Зокрема, можна побачити єдність у різноманітному поверненні до коренів традиційного християнства.

 • 3 січня 2014, 13:41 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск ІІІ

  Тема цього спеціального випуску шановного в Україні філософського журналу є вкрай актуальною. Нині вже подолано те відокремлення богослов’я від загального наукового контексту, яке було штучно створене в роки державного атеїзму. Церква суттєво розвинула свою структуру і намагається нести Євангельське свідчення у тому числі і у вищих навчальних закладах. Це створює передумови для творчої взаємодії між Церквою і державою в сфері вищої освіти. Однак ця нова ситуація поставила перед нами і нові виклики.

 • 3 січня 2014, 12:48 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск ІІ

  Цей спецвипуск «Філософської думки» знайомить читачів із доробком православних, протестантів, греко-католиків, які вже сьогодні мислять не лише творчо-теологічно, але й науково-критично. І всі ці науковці вже зустрічаються із філософами та релігієзнавцями в одному просторі гуманітарної комунікації.

 • 3 січня 2014, 12:18 | Періодика | 

  Філософська думка. Sententiae. Спецвипуск І

  Українська історико-філософоська наука не може похвалитися великими досягненнями в галузі антикознавства і медієвістики. Однак низка людей працює в цих сферах і часами досить продуктивно. Головно проблемо тут, як і в інших галузях, є погана комунікація між дослідниками. Ми дуже мало знаємо по роботу один одного, інколи ж навіть не маємо уявлення по існування деяких непересічно талановитих науковців. Тому задля об’єднання зусиль українських істориків філософії, що працюють в царині античної і середньовічної філософії, у 2008 році при Українському філософському фонді було створено Товариство дослідників античної і середньовічної філософії (Аистотелівське товаиство). Воно має неформальну самоназву Аристотелівське товариство, тому що більшість його учасників об’єднує саме Аристотелівська традиція.

 • 30 серпня 2013, 14:20 | Книги | 

  Унійний з'їзд у Львові (Упор. о. В. Кучабський. )

  22-25 грудня 1936 року Українське Богословське Наукове Товариство, при співучасті широкого кола науковців та духовенства (близько 200 учасників), організувало з’їзд українських богословів. Причиною до такої зустрічі було те, що саме в цей час була 300 – літня річниця від дня смерті митрополита Йосифа Вельямина Рутського. Проте, чи не найосновнішою причиною скликання Унійного З’їзду було те, що богослови української церкви бажали осмислити історично – богословські підстави буття церкви. Сміливо можемо сказати, що З’їзд українських богословів в 1936 році був важливим кроком в усвідомленні своєї церковної ідентичності.

 • 17 червня 2013, 14:39 | Книги | 

  о. Еміліан Ковч. Чому наші від нас утікають?

  Нижче публікуємо працю о. Омеляна Ковча "Чому наші від нас утікають?". Книга була написана у 1932 році та вийшла друком "з одобрення духовної власти". Ця невеличка за обсягом брошура є плодом свого часу. Блаженний о. Омелян Ковч розмірковує в ній про те, чому греко-католики покидали свою рідну Церкву та приєднувались до Латинської Церкви чи інших віросповідань.

 • 2 квітня 2013, 12:58 | Книги | 

  о. д-р. Ісидор Нагаєвський. Кирило-Методіївське Християнство на Руси-Україні

  Тому з правдивою приємністю випускаємо в світ твір о. д-ра Ісидора Нагаєвського про «КИРИЛО-МЕТОДІЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО НА РУСІ-УКРАЇНІ», що є тією праісторією християнської України, яка довела до стану часів Ігоря та до хрищення княгині Ольги. В світлі одного і другого та на підставі цікавих зіставлень, хоча і не остаточ­них, о. Іс. Нагаєвського діло св. Володимира було не революційним, а еволюційним. Воно закінчило процес, що його започаткували св. Бра­ти, та блискуче завершило акт княгині Ольги.

 • 14 серпня 2012, 10:00 | Книги | 

  о.д-р. Іван Музичка. Початки української богословської науки в ХХ столітті і Блаженіший Патріярх Йосиф

  Хай послужить ця коротка і неповна історія тих зусиль, щоб ми розвивали і піддержували нашу богословську науку, щоб ми вшанували її творців, а для молодого покоління хай вони стануть зразком для наслідування, щоб на полі богословських наук працювати і дати для нашої Церкви і народу нову і постійну духовну силу, зокрема в наших часах наступу матеріялізму, що великими силами вдаряє в основи Божого Царства на землі і руйнує нашу духовість в Україні.

 • 7 лютого 2012, 18:13 | Книги

  Йосиф Сліпий "Вчення про Cвяту Трійцю Візантійського Патріарха Фотія"

  Український переклад з німецької мови наукового дослідження Патріарха Йосифа Сліпого, датованого 1921 роком. В перекладі збережено богословський та методологічний стиль Сліпого.

 • 22 листопада 2011, 11:25 | Книги | 

  Юрій Чорноморець. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія

  Дослідження підтверджує тезу про філософізацію теології у візантійський період. Ідеалом та методологічним підґрунтям для візантійських мислителів була ідея «філософської теології» Прокла. Антиметафізична теологія Ареопагітик залежала від філософії Дамаскія, останнього схоларха Афінської школи неоплатонізму. Філософія Максима Сповідника переінтерпретовувала прокліанство. Візантійський есенціалізм ідейно і текс туально залежав від александрійського неоплатонізму.

 • 19 вересня 2011, 11:18 | Книги

  Компендіум соціальної доктрини Церкви

  Упродовж усієї своєї історії, а надто в останні сто років, Церква невтомно виголошувала, за висловом Папи Лева ХІІІ, «власне слово» щодо питаньсуспіль ного життя. Продовжуючи тлумачити і збагачувати велику спадщину католицької соціальної доктрини, папа Іван Павло ІІ, своєю чергою, видав три визначні енцикліки: Laborem еxercens, Sollicitudo rei socialis та Centesimus annus, котрі уособлюютьосновні етапи розвитку католицької думки в цій царині. Останнім часом багато єпископів з усього світу сприяли глибшому розумінню соціальної доктрини Церкви. Свій внесок зробила також і велика кількість науковців з усіх континентів.

 • 14 вересня 2011, 16:48 | Тексти | 

  о. д-р. Іван Музичка. Св. Тома і наша сучасність. В 700 ліття смерти Вчителя Церкви

  Мозгом життя духовного, інтелектуального і культурного в часах середньовіччя була схолястика. Вона мала у богословії і філософії вершок свого розцвіту, але і свій занепад внаслідок безплідних, непотрібних, а то й неречевих диспут, без поглиблення здобутків філософічного і богословського мислення, а радше із спекуляцією для спекуляції над другорядними питаннями різних понять. Вершком глибини думки схолястики е св. Тома Аквінатький.

 • 28 грудня 2010, 15:42 | Книги

  о. Адольф Транкверей. Духовне життя. Підручник аскетично-містичного богослов’я

  Що стосується третьої книжки – аскетично-містичного богослов’я, то це шедевр, це Сумма аскетично-містичного богослов’я – як за своїм обсягом (800 ст.), так і за змістом. Важко знайти якесь питання в царині духовності, якого би не було в цьому трактаті. Ця книжка може бути підручником, тому що людині, яка хоче серйозно займатись своєю духовністю, дає глибокі фундаментальні знання в цій царині.

 • 25 листопада 2010, 13:14 | Тексти | 

  Тарас Тимо. Гомілія Василія Селевкійського Про чотириденного Лазаря

  Ця гомілія належить до тих маловідомих текстів патристичної писемності, які не відіграли ключової ролі у формуванні християнської догматики чи аскетичних вчень, а тому не надто приваблювали увагу дослідників історії Церкви, богослов’я чи духовності. Однак це не означає, що такі тексти неважливі чи нецікаві: просто їх інтерес лежить в іншій площині і виявляється у тих аспектах, яких надмірно систематизована богословська думка просто не помічає, а відтак не може їх належно оцінити й почерпнути з них натхнення чи поживу для роздумів.

 • 7 листопада 2010, 17:06 | Патристика | 

  Юрий ЧЕРНОМОРЕЦ. Пути обретения человеком целостности согласно с антропологией греческой патристики

  Cтатья Юрия Черноморца посвящена изучению центральной темы для практической теологии («практической философии») греческой патристики — обретению человеком внутренней целостности, восстановлению внутренней гармонии, утраченной в результате грехопадения и страстей. Усилия человека на этом пути дополняют то чудесное воздействие Церковных таинств, благодаря которым возращение на путь обновления вообще возможно.

 • 24 жовтня 2010, 10:08 | Біблеїстика | 

  Юрій Вестель. Христологічний гімн Флп. 2:6-11: кенозис Ісуса Христа

  З початку 1980-х років в Києві існують біблійно-богословські семінари, між якими є певна спадкоємність. Керівники існуючого сьогодні при Києво-Могилянській академії біблійного семінару Юрій Вестель та Ігор Мялковський були учасниками підпільних богословських семінарів, за організацію яких Павло Проценко був засуджений на кілька років.

 • 9 жовтня 2010, 23:39 | Патристика | 

  Сергей Епифанович. Анализ сирийского сказания Георгия Ришайнского о св. Максиме Исповеднике

  Одна из проблем, которые встают перед исследователем жизни и творчества св. Максима Исповедника, получила название «проблемы сирийского жития». При этом сирийский источник совершенно не подходит к жанру жития. Сирийская «История о нечестивом Максиме» - это памфлет, имеющий целью дискредитировать героя повествования.

 • 6 жовтня 2010, 07:56 | Тексти | 

  Йоан Дамаскін. Слово на Преображення. Переклад Тараса Тимо

  «Слово на Преображення Господа нашого Ісуса Христа» святого Іоанна Дамаскіна займає важливе місце серед візантійських гомілій на це свято, створених авторитетними богословами Церкви.